1
Bạn cần hỗ trợ?
dao tao dai ly ban hang

Chương Trình Phát Triển Đại Lý Toàn Diện

  • DealersEDGE Asia thiết kế một chương trình có khả năng chuyển hóa doanh số bán hàng, cho phép các Đại lý nâng cao khả năng cạnh tranh bán hàng, mang lại hiệu quả trong kinh doanh, hệ thống hoạt động xuất sắc và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.
  • Đây là một quy trình khép kín, bao gồm đánh giá hiệu quả, thực hiện huấn luyên và giám sát liên tục sau huấn luyện.
  • Cách tiếp cận của chúng tôi dựa trên phân tích toàn diện về hiệu suất hoạt động đại lý để xác định nội dung và thời gian huấn luyện trực tiếp phù hợp.

Mục tiêu chương trình

Mục tiêu của Dealer Performance Excellence là cải thiện hoạt động của các đại lý sử dụng phương pháp đào tạo tiêu chuẩn.

Chương trình bao quát các khía cạnh từKinh doanh; Dịch vụ với tói khả năng tối ưu hóa các hoạt động CRM, Chăm sóc Khách hàng, Quản lí Tài chính; Quản trị Nhân sự

Nội dung chương trình Phát triển đại lý toàn diện

Chương trình tiếp cận mọi khía cạnh của ngành ô tô từ Sales, Dịch vụ cho đến Nhân sự và Tài chính.

  • Đối với Sales, bao gồm Quy trình bán hàng, Quản lý bán hàng và Quản lý cơ sở vật chất.
  • Đối với Dịch vụ, chúng tôi chú trọng vào quy trình dịch vụ và tổ chức dịch vụ. Đối với Quản lý dữ liệu khách hàng, khách hàng tiềm năng và Marketing sẽ được đề cập trong phần Quản lý CRM.
  • Đối với Chăm sóc khách hàng, chúng tôi đi sâu tìm hiểu tâm lý mua hàng và xử lý các phàn nàn của khách.
  • Đối với Quản lý tài chính, chúng tôi chú trọng doanh thu, lợi nhuận và tính than khoản.
  • Quan trọng và cốt lõi nhất của mọi doanh nghiệp, chúng tôi nâng cao quản trị doanh nghiệp, vòng quay nhân sự và đào tạo nhân sự.

Với chương trình Dealer Performance Excellence của chúng tôi, chúng tôi bao gồm tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp ô tô từ Bán hàng, Dịch vụ đến Nhân sự, Tài chính. Trong Bán hàng, chúng tôi bao gồm Quy trình bán hàng, Hoạt động bán hàng và Quản lý cơ sở. Trong Quy trình Dịch vụ, chúng tôi chú trọng Quy trình Dịch vụ và Hoạt động Dịch vụ của bạn. Quản lý dữ liệu khách hàng, Quản lý khách hàng tiềm năng và Quản lý Marketing được bao gồm trong phần CRM. Trong dịch vụ khách hàng, chúng tôi bao gồm Chăm sóc khách hàng, Giải quyết khiếu nại. Về mặt Quản lý tài chính, chương trình Dealer Performance Excellence tiếp cận khía cạnh doanh thu, lợi nhuận và thanh khoản. Và cốt lõi của bất kỳ doanh nghiệp nào -Nhân sự, Dealer Performance Excellence bao gồm Quản lý tổ chức, Duy trì và Đào tạo nhân viên.

Chúng tôi tư vấn và đào tạo với các tình huống thực tế của thị trường để ban quản lý đại lý có thể rút ra kinh nghiệm từ thực tế và áp dụng vào hoạt động kinh doanh hàng ngày.

thanh phan chuong trinh

Huấn Luyện Chuyên Sâu và Thực Tế

Chương trình triển khai bao gồm phân tích KPI, Kiểm tra sức khỏe đại lý, huấn luyện và theo dõi chuyên sâu với các bộ công cụ cho Đại lý ở Việt Nam trong giai đoạn đầu.

huan luyen chuyen sau

TƯ VẤN KHÓA HỌC