DealersEDGE Asia – Công ty Tư vấn và Đào tạo ngành ô tô tại Việt Nam

DealersEDGE Asia là công ty tư vấn và đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực ô tô tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp cho các đại lý ô tô và nhà sản xuất ô tô các giải pháp đào tạo và quản lý bán lẻ đẳng cấp thế giới để cải thiện hoạt động kinh doanh và đẩy nhanh chu kỳ bán hàng của đại lý . DealersEDGE Asia tìm cách hợp tác kinh doanh với các tổ chức hướng tới khách hàng nhằm đạt được lợi nhuận và doanh số dựa trên việc cung cấp các giá trị cho khách hàng.

DealersEDGE Asia Team
Doi ngu DealersEDGE tap hop nhung ca nhan co hon 25 nam kinh nghiem trong linh vuc o to

Chúng tôi trợ giúp các đại lý bằng cách cung cấp các công cụ và giải pháp ô tô rất thành công cùng với việc huấn luyện thực tế.

Chúng tôi giúp xác định các lĩnh vực cần cải tiến, thiết kế và cung cấp các chương trình đào tạo và huấn luyện bán hàng để đạt được kết quả hoạt động cao.

Sứ Mệnh:

Giúp các đại lý ô tô bán được nhiều xe hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn và kiếm được nhiều tiền hơn

Tầm Nhìn:

Trở thành công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ đào tạo và phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam

Dịch vụ của chúng tôi:

Tư vấn phát triển doanh nghiệp của bạn
Đăng ký