Chuyên viên Lê Thắng Lợi

Home   /   Chuyên viên Lê Thắng Lợi

Mr. Lê Thắng Lợi là cử nhân Kỹ sư Máy tính của Đại học Vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Lợi có 5 năm kinh nghiệm trong ngành Ô tô tại Đại lý Mercedes-Benz Vietnam, là một trong những nhân sự mấu chốt trong việc xây dựng Hệ thống Autoline DMS.

Lợi đã đào tạo ERP (Hệ thống Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) cho Mercedes-Benz từ bộ phận Kinh doanh đến bộ phận Aftersales và CRM. Anh có khả năng kết hợp Quản lý dữ liệu khách hàng với những hiểu biết chuyên sâu của mình về quy trình kinh doanh của ngành Ô tô.

Lợi là người giao tiếp hiệu quả với khả năng xử lý vấn đề cao. Trước Mercedes, Lợi là nhân viên phân tích kinh doanh tại FPT, làm việc với Unilever và Vinamilk.

  • Cài đặt DMS/CRM
  • Phân tích & Thiết kế hệ thống
  • Hệ thống quản lý dữ liệu (SQL, MySQL, Oracle)
  • Quản lý dự án