Giảng viên Trần Thu Hằng

Home   /   Giảng viên Trần Thu Hằng

Ms. Trần Thu Hằng là chuyên viên Tiến sĩ NLP quốc tế (Lập trình ngôn ngữ tư duy) – Phát triển Nhân lực – Đào tạo Lãnh đạo. Cô giúp đỡ các doanh nghiệp và cá nhân bứt phá các giới hạn để trở thành những người lãnh đạo hoàn thiện và mạnh mẽ, thành công, hạnh phúc và đủ đầy. Ms. Hằng Trần đã đào tạo cho rất nhiều lãnh đạo, giám đốc, quản lý và nhân viên, đa số ến từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, Ms. Hằng còn có thể đào tạo 1 kèm 1 về phát triển và quản lý cá nhân.

Ms. Hằng là một chuyên viên đào tạo NLP tài năng và nhiệt huyết với hơn 10 năm kinh nghiệm trong và ngoài nước, trong 5 lĩnh vực kinh doanh: Tài chính, Tiêu dùng, Chăm sóc Y tế, Sức khỏe, Giáo dục & Đào tạo, Nhân sự,và Vận tải