Giảng viên Trần Hương Giang

Home   /   Giảng viên Trần Hương Giang

Trần Hương Giang có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý dự án bao gồm 5 năm với Lei Shing Hong, thành lập 3 Đại lý và Trung tâm Đồng sơn tại Việt Nam. Chị đóng góp cho nhiều dự án tại Mercedes-Benz bao gồm xây dựng Hệ thống Quản lý Dữ liệu và thành lập đại lý chiến lược tại Việt Nam.

Trần Hương Giang có kinh nghiệm lâu năm trong quản lý dự án bao gồm 5 năm với Lei Shing Hong, thành lập 3 Đại lý và Trung tâm Đồng sơn tại Việt Nam. Chị đóng góp cho nhiều dự án tại Mercedes-Benz bao gồm xây dựng Hệ thống Quản lý Dữ liệu và thành lập đại lý chiến lược tại Việt Nam.Thế mạnh của Giang bao gồm:

  • Xây dựng mạng lưới và thiết lập nhà máy mới, nghiên cứu mở rộng thị trường ở nhiều khu vực ở Việt Nam.
  • Phát triển và giám sát chiến lược Marketing, Hoạch định Phát triển Nguồn Nhân lực.
  • Giám sát tiêu chuẩn hoạt động và quản lý khách hàng.
  • Phát triển và quản lý tiến trình dự án có vốn đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực Môi trường, Nông nghiệp, Giao thông, Giáo dục và Cơ sở Y tế.

Giang tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài chính và Marketing tại INSEEC-McRae Partnership Program, Paris, France và Institute of International Management, North Vancouver, British Columbia, Canada